top of page
04.jpg

What temperature is the water for the drip?

อุณหภูมิน้ำมีผลต่อกาแฟของคุณอย่างไร?

“ อุณหภูมิของน้ำมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการสกัดส่วนประกอบต่าง ๆ ในการสกัดกาแฟ”

ในระหว่างการสกัดกาแฟมีปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนเกิดขึ้นมากมาย น้ำสกัดคลอโรจีนิกอะซิติกและกรดมาลิค คาเฟอีน, น้ำมัน, และอื่น ๆ ปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกัน เช่น คาเฟอีนถูกสกัดออกมาในช่วงแรก ของการชง กรด (Acidity) ก็เริ่มปรากฏขึ้นตามมา และต่อจากนั้นตามด้วยความหวาน และด้วยความขมเป็น ลำดับสุดท้าย

ตรวจสอบในเชิงวิทยาศาสตร์: ที่มาของการทำลายรสชาติของกาแฟ

สิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือเรื่องของอุณหภูมิน้ำ? ยิ่งน้ำร้อนเท่าไรก็ยิ่งเป็นการแยกสารประกอบเหล่านี้ได้เร็วขึ้น
เท่านั้น คนชงกาแฟจึงต้องควบคุมปริมาณการสกัดกาแฟที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง

ที่อุณหภูมิสูงจะควบคุมการสกัดจะยากขึ้น โดยจะมีส่วนประกอบของรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ออกมาอย่างรวดเร็ว
โดยหลักการเรามองว่า ‘อุณหภูมิที่สูงเกินไป-over temperature’ และผลคือ ‘กาแฟไหม้-coffee burn’

และที่อุณหภูมิต่ำกว่า? ในการชงกาแฟที่ ‘อุณหภูมิต่ำเกินไป-Lower temperature' สำหรับการสกัดกาแฟแบบ ที่อุณหภูมิต่ำนั้นมีข้อบกพร่องอยู่แล้ว แต่ก็มีการทดลองและหาวิธีการทำกาแฟแบบสกัดเย็นซึ่งปัจจุบันกลับชื่อ เสียงในเรื่องความนุ่มนวลและความเป็นกรดที่ลดลง ในขณะที่เวลาชงมักยืดออกไปเพื่อชดเชยอุณหภูมิของน้ำที่ ต่ำ สารประกอบบางชนิดจะไม่ถูกสกัดออกมา เพราะสารประกอบบางอย่างต้องการใช้อุณหภูมิที่สูง

ยิ่งไปกว่านั้นอุณหภูมิต่ำกลับต้องชดเชยด้วยเวลาชงหรือสกัดที่นานขึ้น และ / หรือขนาดการบดจะส่งผลให้ กาแฟเปรี้ยวมากหรือน้อย นี่เป็นเพราะสารประกอบที่สกัดแล้วจะมีกรดเป็นหลักโดยไม่มีน้ำมันที่ถูกสกัดออกมา หรือความหวานและความขมที่ออกมาทำให้กาแฟสมดุล

การใส่ใจกับอุณหภูมิของน้ำจะช่วยให้เกิดการชงที่ดีขึ้น

และไม่เพียงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องชงด้วยอุณหภูมิน้ำที่ถูกต้อง แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำด้วยความสม่ำเสมอและ แม่นยำ อุณหภูมิน้ำไม่คงที่ซึ่งคล้ายกับการอบเค้กโดยที่เตาอบเปิดและปิดในระหว่างการอบ ผลที่ได้คือการ คาดเดาว่าจะออกมาเป็นยังไง

bottom of page