แน่นอนว่าการหากาแฟที่ผสมนมนั่นยาก ยิ่งละมุนนุ่มนวลครีมมี่ยิ่งยากไปอีก

 

- Signature blend

"Milky Cream"

 

Doichang-Chiangrai

Galyanivadhana-chiangmai

 

Meduim Light Roast Taste note :

Plum Candy, Hazelnut, Choc chip ice cream